AntyTeksty

AntyTeksty to teksty, które coś znaczą.

Jesteśmy twórcami oraz inicjatorami strony AntyTeksty.com, portalu do nauki angielskiego na podstawie piosenek.

Antyteksty - teksty, które coś znacząAntyTeksty – Pasja do piosenek i angielskiego

Czy mieliście kiedyś tak, że słuchając ulubionej muzyki myśleliście – dobra, jeszcze ta ostatnia piosenka i biorę się do nauki… do pracy?

A potem słuchaliście kolejnej i kolejnej i jeszcze jednej, aż mijały minuty… godziny… A moment kiedy zaczynaliście zaplanowane zadanie przeciągał się w nieskończoność?

Jeśli tak, to znaczy że jesteście prawdziwymi fanami muzyk,i a nauka angielskiego na podstawie piosenek będzie dla Was czymś, czego szukaliście od dawna.

Na stronie AntyTeksty.com możesz uczyć się języka angielskiego na podstawie anglojęzycznych piosenek.

Jak to działa?

Poszu­kaj pio­se­nek, które znasz i lubisz.

Włącz tele­dysk, zapo­znaj się z tek­stem pio­senki. Prze­czy­taj tłu­ma­cze­nie, a następ­nie przejdź do oma­wia­nych zwro­tów i wyra­żeń z pio­senki.

A kiedy rozu­miemy tekst danej pio­senki i wiemy dla­czego autor tek­stu użył takich, a nie innych słów, będzie nam łatwiej zapa­mię­tać słowa i frazy, które sły­szymy.

Jeśli lubimy jakąś pio­senkę słu­chamy jej kil­ka­na­ście, kil­ka­dzie­siąt, a nawet kil­ka­set razy. Auto­ma­tycz­nie zapa­mię­tujemy tekst, a gdy go rozumiemy to w przy­szło­ści nawet nie będziemy wie­dzieli skąd znamy i rozu­miemy dane słowo.

Strona AntyTeksty.com łączy przyjemne z pożytecznym – od dziś słuchając swoich ulubionych anglojęzycznych piosenek uczycie się angielskiego!